ตาข่ายกรองแสง (แสลน)

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

ตาข่ายกรองแสง (แสลน) มีหน้าที่หลักในการกรองแสงแดด ช่วยลดอุณหภูมิของแสงแดด โดยจะมีเปอร์เซ็นต์ (%) ในการกรองแสงที่ 50%, 60%, 70% และ 80% นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดความแรงตกกระทบของเม็ดฝน หรือวัสดุต่างๆ

 

ตาข่ายกรองแสง (แสลน) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการผลิต

 1. ตาข่ายกรองแสง รุ่นทอ
 2. ตาข่ายกรองแสง รุ่นถัก

 

ตาข่ายกรองแสง (แสลน)

รายละเอียดสินค้า

ตาข่ายกรองแสง (แสลน)

 

ความหมายของเปอร์เซ็นต์

แสลน 80% หมายถึง สามารถกันแสงได้ 80% แสงสามารถผ่านแสลนลงมาได้ 20%

แสลน 70% หมายถึง สามารถกันแสงได้ 70% แสงสามารถผ่านแสลนลงมาได้ 30%

แสลน 60% หมายถึง สามารถกันแสงได้ 60% แสงสามารถผ่านแสลนลงมาได้ 40%

แสลน 50% หมายถึง สามารถกันแสงได้ 50% แสงสามารถผ่านแสลนลงมาได้ 50%

 

การประยุกต์ใช้งาน

 • งานสวนและเกษตรกรรม : ใช้คลุมแปลงเกษตร, โรงเรือนเพาะเห็ด, โรงเรือนปลูกผักผลไม้, โรงเรือนเพาะชำ, โรงเรือนไม้ดอกต่างๆ
 • ล้อมรั้วเลี้ยงสัตว์, ฟาร์มกุ้ง, บ่อเลี้ยงปลา
 • ใช้สำหรับทำหลังคาลานจอดรถ, ดาดฟ้า, งานก่อสร้าง และใช้คลุมสิ่งต่างๆเพื่อกันแสงแดด

 

ตาข่ายกรองแสง (แสลน)

 

การเลือกแสลนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • กรณีใช้เป็นหลังคาบังแดดที่จอดรถ ควรเลือกตาข่ายกรองแสงแบบที่มี % การกรองแสงสูงๆ ประมาณซัก 70 ถึง 80 %
 • งานสวนและเกษตรกรรม
  • ความต้องการของพืชแต่ละชนิด : ต้องดูว่าพืชผลทางเกษตรเหล่านั้นต้องการแสงแดดในปริมาณเท่าไร แล้วก็เลือกตาข่ายแบบที่มี % การกรองแสงที่เหมาะสมกับพืชผลที่เราปลูก เช่น กล้วยไม้ พืชกลุ่มนี้ไม่ต้องการแสงปริมาณมากๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กรองแสงในปริมาณที่สูงขึ้นซัก 80% กำลังดีครับ
  • ช่วงอายุของพืชที่เราปลูก : ในช่วงของการเพาะเมล็ด จนถึงช่วงอนุบาลกล้าก็ต้องใช้การกรองแสงมากหน่อยประมาณ 70% ถึง 80% ครับ และเมื่อต้นกล้ามีอายุมากขึ้น จนสามารถย้ายลงแปลงเพาะปลูกได้นั้น ปริมาณแสงที่ได้รับก็ต้องเพิ่มขึ้น เราอาจจะใช้กรองแสงแค่ประมาณ 50% ถึง 60% ก็เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้ว
  • สีของสแลน : ที่มีทั้ง สีดำ และ สีเขียว แล้วเราควรจะใช้สีอะไรดีล่ะ? ทั้ง 2 สีนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีกับแสงและความรู้สึกครับ กล่าวคือ สีดำจะไม่ไปตัดทอนค่าความยาวของคลื่นแสง แสงที่ลอดผ่านสแลนสีดำนั้น จะเป็นแสงขาวเหมือนที่เราเห็นทั่วไป แต่สแลนสีอื่นจะสะท้อนตัดทอนค่าความยาวของคลื่นแสงที่เป็นสีเดียวกับสีของสแลนนั้นออกไป และพืชก็ต้องการแสงสีน้ำเงินและแดงเป็นหลัก ซึ่งรวมอยู่ในแสงขาวอยู่แล้ว ถ้าแสงสีเหล่านี้ถูกตัดทอนออกไปก็จะมีผลต่อการสังเคราะห์แสง จนถึงการเจริญเติบโตของพืชครับ ส่วนสแลนสีเขียวนั้นเราจะเห็นคนเลือกใช้กันเยอะมากกว่าสีดำ นั่นก็เพราะว่า ประเด็นหนึ่งเลยคือแสลนสีดำเก็บความร้อนดีกว่าสีเขียว ตามคุณสมบัติของสีดำ ซึ่งส่งผลให้ในระยะยาวแสลนสีดำนั้นจะพุพังเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าสีเขียวนั่นเองครับ แต่ทั้งนี้ข้อมูลการเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความแตกต่างของสีสแลนนั้น ก็ยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญมากเท่าไรนัก อยู่ที่ตัวผู้ใช้เองกับความรู้สึกที่มีต่อสีซะมากกว่า

ตาข่ายกรองแสง (แสลน)

 

 

 

 

* กรณีสั่งซื้อในนามร้านค้า หรือสั่งซื้อในปริมาณมาก สามารถสอบถามขอส่วนลดพิเศษได้ ตามช่องทางการติดต่อในเมนู วิธีสั่งซื้อสินค้า
error: Alert: Content is protected !!