ลวดหนามหีบเพลง

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

ลวดหนามหีบเพลง หรือ ลวดหนามทหาร ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 หรือ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีแถบแผ่นใบมีด หุ้มจับบนแกนลวดคล้ายหนาม และนำมาขดเป็นวงกลมไขว้หลายวงเป็นเส้นคู่ สามารถ ยืดออกคล้ายสปริงและเก็บเข้าเป็นขดอย่างเดิมได้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและ กีดขวาง ตามบ้านเรือน สถานที่สำคัญต่างๆ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญ ต่างๆของทางราชการ เป็นต้น

 

รายละเอียด ลวดหนามหีบเพลง

ขนาดที่ผลิต : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-90 เซนติเมตร
ลักษณะทั่วไป : Size 1 ขนาดรอบวงนอก 50-60 เซนติเมตร Size 2 ขนาดรอบวงนอก 70-90 เซนติเมตร
ความยาวใช้งาน : โดยประมาณ 10 เมตร
ชนิดวัตถุดิบ : เหล็กเกล้าชุบสังกะสี

 

 

 

 

 

* กรณีสั่งซื้อในนามร้านค้า หรือสั่งซื้อในปริมาณมาก สามารถสอบถามขอส่วนลดพิเศษได้ ตามช่องทางการติดต่อในเมนู วิธีสั่งซื้อสินค้า